دبیرستان غیردولتی دخترانه درخشش (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

برگزاری جشن روز دانش آموز

پیاده روی سلامت

جشن بازگشایی دبیرستان درخشش دوره اول