دبیرستان غیردولتی دخترانه درخشش (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

کادر اداری دبیرستان درخشش دوره اول سال تحصیلی 97-96

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم ژیلا شمس زاده

سمت : معاون آموزشی پایه نهم 

مدرک : لیسانس ریاضیات

سابقه کار : 36 سال سابقه درخشان در سمت معاونت آموزشی

 

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم بهبودی

سمت : معاون آموزشی پایه هشتم

مدرک : لیسانس ادبیات فارسی

سابقه کار :  27 سال سابقه درخشان معاونت آموزشی

 

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم مرضیه ایزدخواست

سمت : معاون آموزشی پایه هفتم

مدرک : لیسانس مدیریت

سابقه کار : 13 سال سابقه درخشان معاونت آموزشی و مدیریت آموزشگاه

 

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم مهرناز یاسمی

سمت : معاونت اجرایی

مدرک : کارشناسی ارشد کامپیوتر

سابقه کار : 12 سال سابقه درخشان معاونت اجرایی 

 

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم نوشین ذکاوت

سمت : معاونت فناوری اطلاعات

مدرک : کارشناسی کامپیوتر

سابقه کار : 13 سال سابقه درخشان در تدریس و معاونت فناوری اطلاعات

 

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم مژده توافقی

سمت : معاون طراحی هنری

مدرک : لیسانس گرافیک

سابقه کار : 10 سال سابقه درخشان طراحی ، عکاسی و...

 

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم مزین اطمینان

سمت : مربی بهداشت و مدیریت اجرایی سرویس ها

مدرک : کارشناس بهداشت عمومی

سابقه کار : 27 سال سابقه مربی بهداشت و مدیریت اجرایی

 

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم اسکوردی

سمت : مسئول آزمایشگاه

مدرک : لیسانس شیمی

سابقه کار :  سابقه درخشان تدریس و کارشناسی آزمایشگاه