دبیرستان غیردولتی دخترانه درخشش (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

اطلاعات تماس

 دبیرستان درخشش متوسطه دوره دوم

آدرس : خیابان قصردشت - روبه روی دانشکده دندانپزشکی

شماره تلفن : 36284892 - 071

شماره تلفن :  36260907 - 071

پست الکترونیکی : derakhshesh.schl2@gmail.com