دبیرستان غیردولتی دخترانه درخشش (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

کادر اداری دبیرستان درخشش دوره دوم سال تحصیلی 95-96

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم مرضیه لیاقت

سمت : مدیریت دبیرستان

مدرک : کارشناسی مترجمی زبان

سابقه کار : 16سال سابقه درخشان

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم نیلوفر شناسا

سمت : معاون آموزشی

مدرک : کارشناسی ارشد ادبیات عرب

سابقه کار :16 سال سابقه درخشان معاون آموزشی

نام و نام خانوادگی :سرکار خانم زهرا فانی سالک

سمت : معاون آموزشی

مدرک : کارشناس ارشد مدیریت

سابقه کار : 10 سال سابقه درخشان

 

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم غلامی

سمت : معاونت  پرورشی

مدرک : کارشناسی ادبیات

سابقه کار : 25 سال سابقه درخشان در سمت معاونت پرورشی

 

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم فاطمه گل اندوز

سمت : معاونت اجرایی

مدرک : کارشناسی گیاهپزشکی

سابقه کار : 7 سال سابقه درخشان در سمت معاونت اجرایی

 

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم مهرنوش نجارپور

سمت : مربی بهداشت

مدرک : کارشناسی شیمی

سابقه کار : 4 سال سابقه درخشان 

 

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم مدینه افتخار

سمت : متصدی آزمایشگاه

مدرک : لیسانس علوم آزمایشگاه

سابقه کار : 26 سال سابقه درخشان 

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم اعظم تاج جواهری

سمت : مشاور

مدرک : کارشناسی ارشد روانشناسی

سابقه کار : 6 سال سابقه درخشان

ثبت نام کادر آموزشی / اداری

با سلام و خوشامدگویی خدمت شما همکاران گرامی.
لطفا جهت شروع پیش ثبت نام دکمه زیر را کلیک کنید.
شروع ثبت نام
ویرایش اطلاعات ثبت نام با استفاده از کد رهگیری