دبیرستان غیردولتی دخترانه درخشش (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

برگزیدگان مسابقات فرهنگی هنری

کسب امتیاز کامل در برگزاری کلاس آنلاین

مقام سوم استانی speaking زبان انگلیسی

برگزیدگان کشوری رشته موسیقی مسابقات فرهنگی هنری سال 99

راه یافتگان به دانشگاه دبیرستان درخشش سال تحصیلی 96 - 95